Ägarförhållanden

Ägarkretsen bestod den 31 mars 2021 av  8 051 personer och företag, varav de två största ägarna var Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB.

Bengtssons Tidnings AB 7 799 238 23,22%
Ludvika Holding AB 4 453 483 13,26%
Whittle Equity Pty Ltd 2 327 689 6,93%
Skålpussen AB 1 106 000 3,29%
Kopparinvest AB 884 160 2,63%
Björn Israelsson 725 000 2,16%
Jonas Bengtsson 524 105 1,56%
Fredrik Attefall 463 400 1,38%
Johan Flink 422 000 1,26%
Per Einarsson 306 483 0,91%
Övriga 14 571 435 43,39%
Totalt 33 582 993
100%