Bolagsstyrning

Bolagsstyrning syftar till att säkerställa att bolag styrs utifrån ägarnas bästa intresse och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrningen utövas genom olika strukturer för beslutsfattande och kontroll av verksamheten.

Ett led i en effektiv styrning är en god informationsgivning till ägare och kapitalmarknad.
Bolagsstyrningsrapport 2021

Läs mer:
Bolagsstämma
Bolagsordning
Ledning
Styrelse
Rådgivare

Ledning


Ronne Hamerslag

Verkställande Direktör sedan juli 2022

Född: 1969

Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

Bakgrund: Ronne har tidigare haft chefsroller inom Bolidens råmaterialförsörjning och inköpsorganisation. Dessförinnan har han haft ett antal operativa och affärsledande roller inom internationella verksamheter. Ronne har också erfarenheter från flera uppstartsbolag och styrelsearbete.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolaget Ludvika Gruvor AB. Styrelseledamot Mahvie Minerals AB.

Innehav i bolaget:


Ulf Kasshag

Chief Financial Officer, CFO

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Kurs IMD Business School.

Bakgrund: Ulf Kasshag har mer än 35 års erfarenhet som revisor, controller, internrevisor och CFO i bolag som Price Waterhouse, Learning Tree International, Borland International, EDS, StreamServe, Snow Software och Findity.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Övriga uppdrag: Senior advisor, Sakofall Fastigheter i Sverige AB och Betagenon AB.

Innehav i bolaget:

Styrelse


Bengt Nilsson

Ordförande sedan juni 2023

Född: 1961

Övriga uppdrag: Bengt har inga övriga uppdrag.

Bakgrund: Bengt Nilsson har nästan 30 års erfarenhet som chef och ledare inom svensk stålindustri. Bengt har bland annat varit koncernchef för Åkers Group samt Managing Director i SSAB Oxelösund. Bengt har även varit koncernchef för Edsbyn Senab som verkar inom möbel- och inredningsbranschen.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Innehav i bolaget:


Tomas Olofsson

Styrelseledamot sedan maj 2017 (Styrelsesuppleant 2014 – 2016)

Född: 1968

Övriga uppdrag: VD i Lemont AB, ägare, partner och styrelseledamot i bl a Ludvika Holding AB, Grytänge Invest AB, Fastighets AB Morgårdshammar AB, Datorama AB, Badhusudden AB, A.Rentall AB och Mecapto AB samt Svanströms Lackeringar AB, Rondic Invest AB.

Bakgrund: Tomas Olofsson är entreprenör och har 20 års erfarenhet av verkstadsbranschen. Han har utvecklat och byggt upp ett flertal industri-, bemannings- och fastighetsbolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Innehav i bolaget: 4 453 483 aktier genom bolag.


Jonas Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Bengtssons Tidnings AB med dotterbolag,  i Zensum AB, Jonas Bengtsson Invest AB med dotterbolag, samt Svenska Nyttobostäder AB med dotterbolag.

Bakgrund: Jonas Bengtsson är partner i BTAB Invest har 15 års erfarenhet från finansbranschen och utveckling av små och medelstora industri- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 524 105 aktier direkt och 7 799 238 genom bolag.


Gösta Bergman

Styrelseledamot sedan augusti 2018

Född: 1950

Utbildning: LL.B från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Ägare av Advokatfirman Bergman & Partners AB. Styrelseordförande i OptiMobile AB.

Bakgrund: Affärsjurist sedan 1978 med erfarenhet från ett antal större bolag såsom Ericsson, Unisys, Ovako Steel och styrelseordförande i Grängesberg Iron AB.

Oberoende av bolaget och dess ledning samt av större aktieägare

Innehav i bolaget:

 


Tobias Hansson

Styrelseledamot sedan juni 2023

Född: 1977

Övriga uppdrag: VD för Hitachi Energy Sweden och styrelseledamot i bland annat Hitachi Energy Sweden, Teknikföretagen och Luleås Tekniska Universitet.

Bakgrund: Tobias har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner inom ABB, senast som Senior Vice President, Power Transformers in Europe.

Oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare, men inte bolaget.

Innehav i bolaget:

Rådgivare


Hans Thorshag

Teknisk direktör sedan 2011

Född:1950

Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Bakgrund: Hans Thorshag har mer än 35 års erfarenhet från gruvbranschen som projektledare, produktionsledare och gruvspecialist i bolag som LKAB, Boliden, Midroc Gold och Lundin Mining. Han är även utsedd som Kvalificerad Person enligt SveMins regelverk.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot H T Mineral Aktiebolag och delägare i Mining and Milling In Bergslagen Handelsbolag.

Innehav i bolaget: 14 000 aktier.


Paul Marsden 

Rådgivare inom Marknad och Produktutveckling

Född: 1957

Utbildning: Fil. kand. i geologi, Aston University, Birmingham, Chartered Engineer (C Eng) samt Chartered Scientist (CSci)

Bakgrund: Paul Marsden har sedan november 2011 arbetat som teknisk försäljnings- och marknadschef i bolaget och hade dessförinnan under fem år olika chefsbefattningar inom Northland Resources, bl a som VP Business Development.

Dessförinnan har Paul Marsden under nästan 30 år varit anlitad som konsult inom den internationella gruv-, järn- och stålindustrin, däribland närmare 27 år med Corus Consulting (tidigare British Steel Consultants Ltd). Paul Marsdens senaste position inom Corus Consulting, som projektledare, innefattade bland annat ansvar för förstudier och global marknadsföring av järnmalm. Paul Marsden är även utsedd som Kvalificerad Person enligt The Institute of Metals, Minerals and Mining (IOM3) och dess regelverk.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i bolaget: 17 740 aktier.


LennartLennart Eliasson

Finansiell rådgivare

Född: 1956

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Bakgrund: Lennart har tidigare varit VD för Nordic Iron Ore 2018-2022 och Finansdirektör 2011-2018. Lennart har varit verksam som auktoriserad revisor inom KPMG, där han var delägare samt arbetade som specialist inom finansiell analys och värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och marknadsnoteringar.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LE Advisory AB.

Innehav i bolaget: 30 000 aktier.