Finansiella rapporter

2022-10-21
Delårsrapport januari-september 2022

2022-08-18
Delårsrapport januari-juni 2022

2022-06-02
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

2022-05-18
Delårsrapport januari – mars 2022

2022-02-18
Bokslutskommuniké januari – december 2021

2021-11-18
Delårsrapport januari – september 2021

2021-08-18
Delårsrapport januari – juni 2021

2021-05-18
Delårsrapport januari – mars 2021

2021-04-23
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

2021-02-18
Bokslutskommuniké januari – december 2020

2020-11-20
Delårsrapport januari – september 2 020

2020-08-20
Delårsrapport januari – juni 2020

2020-05-20
Delårsrapport januari – mars 2020

2020-04-24
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

2020-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2019

2019-11-15
Delårsrapport januari – september 2019

2019-08-22
Delårsrapport januari – juni 2019

2019-05-22
Delårsrapport januari – mars 2019

2019-04-26
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-02-22
Bokslutskommuniké januari – december 2018

2018-11-22
Delårsrapport januari – september 2018

2018-08-22
Delårsrapport januari – juni 2018

2018-05-22
Delårsrapport januari – mars 2018

2018-04-26
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

2018-02-13
Bokslutskommuniké januari – december 2017

2017-11-17
Delårsrapport januari – september 2017

2017-08-25
Delårsrapport januari – juni 2017

2017-05-22
Delårsrapport januari – mars 2017

2017-04-28
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

2017-02-17
Bokslutskommuniké januari – december 2016

2016-11-17
Delårsrapport januari – september 2016

2016-08-19
Delårsrapport januari – juni 2016

2016-05-24
Delårsrapport januari – mars 2016

2016-04-29
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

2016-03-07
Bokslutskommuniké januari december 2015

2015-11-12
Delårsrapport januari–september 2015

2015-08-21
Delårsrapport januari – juni 2015

2015-05-22
Delårsrapport januari – mars 2015

2015-04-30
Nordic Iron Ore AB publicerar årsredovisning för 2014

2015-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2014

2014-12-01
Delårsrapport jan–sep 2014

2014-08-22
Delårsrapport januari – juni 2014

2014-05-22
Delårsrapport januari – mars 2014

2014-04-30
Nordic Iron Ore AB publicerar årsredovisning för 2013

2014-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2013

2014-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2013

2013-11-22
Delårsrapport januari – september 2013

2013-08-23
Delårsrapport januari – juni 2013

2013-06-05
Nordic Iron Ore AB publicerar årsredovisning för 2012

2013-05-23
Delårsrapport januari – mars 2013

2013-02-22
Bokslutskommuniké januari – december 2012

2012-11-23
Delårsrapport januari – september 2012

2012-08-23
Delårsrapport januari – juni 2012

2012-06-20
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

2012-05-25
Delårsrapport januari – mars 2012

2012-03-16
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

2011-11-10
Delårsrapport januari – september 2011

2011-06-15
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010