Alla nyheter

2022-11-14
Nordic Iron Ore AB har beviljats ytterligare undersökningstillstånd vid Blötberget

2022-10-21
Nordic Iron Ore upptar lån om 3 MSEK

2022-10-21
Delårsrapport januari-september 2022

2022-10-21
Nordic Iron Ore AB förlänger kortfristiga lånefaciliteter

2022-10-10
Nordic Iron Ore deltar på Augment Mining Forum den 13 oktober

2022-10-06
Nordic Iron Ores VD Ronne Hamerslag deltar på LIAMforum - Ett internationellt forum för hållbar resursutveckling

2022-10-04
Nordic Iron Ore deltar på Mining & Exploration Invest den 5 oktober

2022-10-04
Nordic Iron Ore AB har ansökt om ytterligare undersökningstillstånd vid Blötberget

2022-08-18
Delårsrapport januari-juni 2022

2022-08-16
Nordic Iron Ores nye VD presenterar på investerarevent 25 augusti

2022-08-12
Nordic Iron Ore AB förlänger kortfristiga lånefaciliteter

2022-06-30
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 30 juni 2022

2022-06-29
Information från valberedningen i Nordic Iron Ore AB (publ)

2022-06-16
Nordic Iron Ore AB säkrar elförsörjningen

2022-06-13
Nordic Iron Ore - uppdatering om de fortsatta diskussionerna med Cargill kring ett långsiktigt partnerskap, innefattande produktutveckling, investeringar i Blötbergsprojektet och produktleveranser

2022-06-02
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

2022-05-31
Kallelse till årsstämma i Nordic Iron Ore AB

2022-05-18
Delårsrapport januari – mars 2022

2022-05-05
Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

2022-04-25
Ronne Hamerslag ny VD för Nordic Iron Ore AB

2022-04-13
Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

2022-03-29
Nordic Iron Ore AB förlänger den kortfristiga lånefaciliteten

2022-02-18
Bokslutskommuniké januari – december 2021

2022-02-16
NIO deltar i ännu ett EU-finansierat projekt för utveckling av prospekteringsteknik som kan ge ökad kunskap om närliggande mineraltillgångar vid NIO:s fyndigheter

2022-02-11
Nordic Iron Ore AB och Cargill undertecknar avsiktsförklaring i syfte att inleda ett långsiktigt partnerskap, innefattande produktutveckling, investeringar i Blötbergsprojektet och produktleveranser

2022-01-12
Nordic Iron Ore tillsätter interim VD

2021-11-18
Delårsrapport januari – september 2021

2021-11-09
Ledningsförändring i Nordic Iron Ore AB (publ)

2021-11-03
Nordic Iron Ores har inlett process för att rekrytera av ny VD

2021-10-22
Nordic Iron Ore AB förlänger den kortfristiga lånefaciliteten

2021-10-04
Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 10,6 MSEK

2021-08-26
Nordic Iron Ore anlitar ABB för att tillhandahålla automatiserings- och elektrifieringsplanering för Blötberget

2021-08-18
Delårsrapport januari – juni 2021

2021-07-07
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 7 juli 2021

2021-06-16
Nordic Iron Ore och Epiroc Sweden AB tecknar MoU

2021-06-04
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NORDIC IRON ORE AB

2021-05-18
Delårsrapport januari – mars 2021

2021-05-11
Nordic Iron Ore anlitar Veidekke Entreprenad AB för förberedande projekteringsarbeten för Blötbergsgruvan

2021-05-07
Nordic Iron Ore startar projekt för ökad miljömässig hållbarhet

2021-04-23
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

2021-04-16
Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

2021-02-26
Nordic Iron Ore AB säkrar finansiering om 20,9 MSEK

2021-02-18
Bokslutskommuniké januari – december 2020

2020-12-07
Nordic Iron Ore AB beslutar om riktad emission till Whittle Consulting

2020-11-23
Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

2020-11-20
Rättelse av hänvisning till MAR i pressmeddelande

2020-11-20
Delårsrapport januari – september 2 020

2020-11-19
Nordic Iron Ore offentliggör mycket positivt resultat från optimeringsstudien för Blötbergsgruvan.

2020-09-30
Nordic Iron Ore offentliggör resultatet av den första fasen av optimeringsstudien

2020-09-29
Ytterligare geofysiska undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

2020-08-20
Delårsrapport januari – juni 2020

2020-07-17
Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

2020-06-29
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 29 juni 2020

2020-06-11
Nordic Iron Ore AB beslutar om konvertering av utestående lån

2020-05-20
Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-19
Nordic Iron Ore AB anlitar Whittle Consulting för optimeringsstudie

2020-04-24
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

2020-04-14
Nordic Iron Ore AB senarelägger årsstämman 2020

2020-02-25
NIO offentliggör preliminära resultat från forskningsprojektet Smart Exploration

2020-02-20
Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Blötberget nr 4

2020-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-01-17
Nordic Iron Ore beställer flytt av 50 kV-ledning

2020-01-08
Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 1,0 MSEK

2019-12-12
Nordic Iron Ores företrädesemission tecknad till 159 procent – styrelsen beslutar om överteckningsemission

2019-11-25
Nordic Iron Ore – information om bolagspresentationer

2019-11-20
Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

2019-11-19
Nordic Iron Ore – teckningsperiod inleds och inbjudan till investerarträffar

2019-11-15
Nordic Iron Ore offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

2019-11-15
Delårsrapport januari – september 2019

2019-11-15
Nordic Iron Ore AB offentliggör teknisk studie för Väsmanfältet

2019-11-08
Nordic Iron Ore presenterar på Augment Investor Evening måndag 11 november

2019-11-08
Nordic Iron Ore genomför företrädesemission om 20 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

2019-10-11
Nordic Iron Ore publicerar sammanfattningen av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-10-07
Nordic Iron Ore presenterar på Augment Mining Forum 2019

2019-10-03
Nordic Iron Ore AB utser Swedbank Norge till finansiell rådgivare

2019-10-02
Nordic Iron Ore AB meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-08-22
Delårsrapport januari – juni 2019

2019-08-14
Uppdatering angående rapportering av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-07-16
Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

2019-06-26
Uppdatering angående rapportering av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-06-18
Helikopterburna undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

2019-05-22
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 22 maj 2019

2019-05-22
Delårsrapport januari – mars 2019

2019-05-21
Valberedningen föreslår styrelsesammansättning inför styrelseval vid årsstämman 2019 i Nordic Iron Ore AB

2019-05-10
Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Ludvikafältet

2019-05-07
3D-seismiska undersökningar i Blötberget

2019-04-26
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-04-25
Nordic Iron Ore erhåller kortfristig kreditförbindelse

2019-04-23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NORDIC IRON ORE AB

2019-04-12
Nordic Iron Ore AB anlitar SRK Consulting för en mineralresursberäkning och teknisk studie av potentialen för Väsmanfältet

2019-04-05
Kvalitetssäkring av Nordic Iron Ore AB:s mineralresursberäkning för Blötberget klar för genomförbarhetsstudien

2019-02-22
Bokslutskommuniké januari – december 2018

2018-11-22
Delårsrapport januari – september 2018

2018-10-18
Inbjudan till investerarträffar i Nordic Iron Ore

2018-10-01
Förtydligande: Teckningskurs för Nordic Iron Ores teckningsoptioner är 10 kr per aktie och det krävs tio teckningsoptioner för att teckna en ny aktie

2018-09-27
Rättelse av ISIN-kod för Nordic Iron Ore-aktien

2018-09-26
Nordic Iron Ore AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

2018-08-28
Senarelagt datum avseende första handelsdag på Nasdaq First North

2018-08-23
Nordic Iron Ore AB omformar och utökar ledningsgruppen

2018-08-23
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL) DEN 22 AUGUSTI 2018