Investerare

Nordic Iron Ore som investering

  • Genomförbarhets- och optimeringsstudierna visar på god kommersiell potential
  • Alla nödvändiga tillstånd klara
  • Effektiv logistiklösning säkrad
  • Brownfield med omgivande infrastruktur
  • Kommer att producera höganrikad järnmalmskoncentrat med stark efterfrågan och premiumprissättning
  • Expansionspotential med stora synergier

Pressmeddelanden