Investerare

 

Nordic Iron Ore AB är från och med 1 oktober 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

I denna sektion av hemsidan återfinns information som vänder sig till investerare.

Nyheter som offentliggörs enligt regelverket på First North återfinns under fliken ”PRESS”.