Aktien

Nordic Iron Ore AB är från och med 1 oktober 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Ägarförhållanden

Aktieinformation

Nordic Iron Ores aktier  har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market från och med 1 oktober 2018.

Kortnamn         NIO
ISIN-kod          SE0011528017

Bolagets Certified Adviser är Wildeco

Tel + 46 8 545 271 00