Övriga nyheter

Regulatoriska nyheter | Övriga nyheter | Alla nyheter

2022-11-14
Nordic Iron Ore AB har beviljats ytterligare undersökningstillstånd vid Blötberget

2022-10-10
Nordic Iron Ore deltar på Augment Mining Forum den 13 oktober

2022-10-06
Nordic Iron Ores VD Ronne Hamerslag deltar på LIAMforum - Ett internationellt forum för hållbar resursutveckling

2022-10-04
Nordic Iron Ore deltar på Mining & Exploration Invest den 5 oktober

2022-10-04
Nordic Iron Ore AB har ansökt om ytterligare undersökningstillstånd vid Blötberget

2022-08-16
Nordic Iron Ores nye VD presenterar på investerarevent 25 augusti

2022-06-16
Nordic Iron Ore AB säkrar elförsörjningen

2022-04-13
Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

2022-02-16
NIO deltar i ännu ett EU-finansierat projekt för utveckling av prospekteringsteknik som kan ge ökad kunskap om närliggande mineraltillgångar vid NIO:s fyndigheter

2021-08-26
Nordic Iron Ore anlitar ABB för att tillhandahålla automatiserings- och elektrifieringsplanering för Blötberget

2021-06-16
Nordic Iron Ore och Epiroc Sweden AB tecknar MoU

2021-05-11
Nordic Iron Ore anlitar Veidekke Entreprenad AB för förberedande projekteringsarbeten för Blötbergsgruvan

2021-05-07
Nordic Iron Ore startar projekt för ökad miljömässig hållbarhet

2021-04-16
Ändrat datum för årsstämma i Nordic Iron Ore AB

2020-11-23
Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

2020-09-29
Ytterligare geofysiska undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

2020-04-14
Nordic Iron Ore AB senarelägger årsstämman 2020

2020-02-25
NIO offentliggör preliminära resultat från forskningsprojektet Smart Exploration

2020-02-20
Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Blötberget nr 4

2020-01-17
Nordic Iron Ore beställer flytt av 50 kV-ledning

2020-01-08
Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 1,0 MSEK

2019-11-25
Nordic Iron Ore – information om bolagspresentationer

2019-11-20
Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

2019-11-19
Nordic Iron Ore – teckningsperiod inleds och inbjudan till investerarträffar

2019-11-15
Nordic Iron Ore offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

2019-11-08
Nordic Iron Ore presenterar på Augment Investor Evening måndag 11 november

2019-10-11
Nordic Iron Ore publicerar sammanfattningen av genomförbarhetsstudien för Blötberget

2019-10-07
Nordic Iron Ore presenterar på Augment Mining Forum 2019

2019-06-18
Helikopterburna undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

2019-05-10
Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Ludvikafältet

2019-05-07
3D-seismiska undersökningar i Blötberget

2019-04-12
Nordic Iron Ore AB anlitar SRK Consulting för en mineralresursberäkning och teknisk studie av potentialen för Väsmanfältet

2019-04-05
Kvalitetssäkring av Nordic Iron Ore AB:s mineralresursberäkning för Blötberget klar för genomförbarhetsstudien

2018-10-18
Inbjudan till investerarträffar i Nordic Iron Ore

2018-08-28
Senarelagt datum avseende första handelsdag på Nasdaq First North

2018-08-23
Nordic Iron Ore AB omformar och utökar ledningsgruppen

2018-08-23
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL) DEN 22 AUGUSTI 2018

2018-08-22
Delårsrapport januari – juni 2018

2018-07-30
Information avseende tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

2018-07-16
Nordic Iron Ore AB rapporterar en serie seismiska reflektions­avvikelser vid den fortsatta undersökningen av fyndigheterna vid Blötberget i Ludvika

2018-07-06
Nordic Iron Ores företrädesemission om cirka 36,5 MSEK fulltecknad inför planerad listning på Nasdaq First North

2018-06-21
Jarl Securities analyserar Nordic Iron Ore AB (publ)

2018-06-19
Första handelsdag för Nordic Iron Ores aktie på Nasdaq First North beräknas bli den 29 augusti 2018

2018-06-13
Idag inleds teckningsperioden i Nordic Iron Ores företrädesemission inför notering på Nasdaq First North

2018-06-11
Nordic Iron Ore offentliggör prospekt avseende företrädesemission och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North

2018-05-23
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2018

2018-05-22
Delårsrapport januari – mars 2018

2018-05-18
Nordic Iron Ore AB anlitar Golder för slutförandet av genomför­barhetsstudien för Blötberget.

2018-04-26
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

2018-04-10
Nordic Iron Ore förbereder företrädesemission och marknadsnotering av aktien

2018-02-13
Bokslutskommuniké januari – december 2017

2017-12-22
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet

2017-11-17
Delårsrapport januari – september 2017

2017-08-25
Delårsrapport januari – juni 2017

2017-07-13
Nordic Iron Ore AB utökar mineraltillgångarna i Blötberget

2017-05-24
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2017

2017-05-22
Delårsrapport januari – mars 2017

2017-05-16
Nordic Iron Ore AB tecknar en avsiktsförklaring med Rail Cargo

2017-04-28
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

2017-02-17
Bokslutskommuniké januari – december 2016

2017-02-17
Nordic Iron Ores företrädesemission övertecknad – bolaget tillförs 18,3 mkr

2017-01-20
Nordic Iron Ore AB (publ) har beslutat att genomföra företrädesemission av aktier

2016-11-17
Delårsrapport januari – september 2016

2016-08-19
Delårsrapport januari – juni 2016

2016-05-27
Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 24 maj 2016

2016-05-24
Delårsrapport januari – mars 2016

2016-04-29
Nordic Iron Ore AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

2016-04-26
Kallelse till årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ)

2016-03-07
Bokslutskommuniké januari december 2015

2015-12-04
Nordic Iron Ores företrädesemission har genomförts – Bolaget tillförs 18,9 MSEK

2015-11-19
Nordic Iron Ore AB (publ) offentliggör teckningsförbindelser och garantiåtaganden  samt förlänger teckningsperioden till och med den 30 november 2015

2015-11-12
Delårsrapport januari–september 2015

2015-11-09
Nordic Iron Ore AB (publ) offentliggör företrädesemission av aktier, samt tillhörande emissionsmemorandum

2015-11-04
Kommuniké från extra bolagsstämma 2015 i Nordic Iron Ore AB

2015-08-21
Delårsrapport januari – juni 2015

2015-05-25
Kommuniké från årsstämma 2015 i NordIc Iron ORE AB

2015-05-22
Delårsrapport januari – mars 2015

2015-04-30
Nordic Iron Ore AB publicerar årsredovisning för 2014

2015-04-29
Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget

2015-04-23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NordIc Iron Ore AB (PUBL)

2015-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2014

2015-01-21
Nordic Iron Ore producerar högkvalitativt järnmalmskoncentrat vid metallurgiska försök i pilotskala

2014-12-01
Delårsrapport jan–sep 2014

2014-10-14
Nordic Iron Ore tillförs 58 miljoner kronor efter avslutade emissioner

2014-08-22
Delårsrapport januari – juni 2014

2014-07-10
Nordic Iron Ore startar sommarens borrkampanj i Blötberget

2014-07-03
SGU utser Håksberg-Blötberget till riksintresse

2014-06-30
Mark och miljödomstolens tillstånd att återstarta gruvorna i Blötberget och Håksberg har vunnit laga kraft

2014-06-24
Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i Nordic Iron Ore

2014-05-28
Fastighetsägare återkallar överklagande av Mark och Miljödomstolens dom.

2014-05-26
Kommuniké från årsstämma 2014 I NordIc Iron ORE

2014-05-22
Delårsrapport januari – mars 2014

2014-04-30
Nordic Iron Ore AB publicerar årsredovisning för 2013

2014-03-21
Mark och miljödomstolen ger Nordic Iron Ore tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.

2014-03-19
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ)

2014-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2013

2014-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2013

2014-02-20
Bokslutskommuniké januari – december 2013

2014-02-19
Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50%

2013-11-22
Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB