Historik

Nordic Iron Ores undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner ligger på historisk gruvmark i Västerbergslagen där järnmalmsbrytningen går tillbaka ända till 1500-talet.

Vid Blötberget bröt Gruv AB Vulcanus, därefter Stora Kopparberg Bergslags AB och senast SSAB järnmalm fram till 1979 då gruvan togs ur drift på grund av den bristande lönsamhet som det då låga järnmalmpriset gav upphov till.

Innan nedläggningen producerade gruvan vid Blötberget årligen cirka 300 000 ton järnmalmsprodukter och vid nedläggningen fanns, enligt dåvarande beräkningssätt (inte i enlighet med JORC), 5 miljoner ton ”känd malm” med 43 procent järn och 20 miljoner ton ”sannolik malm” med 43 procent järn. I Håksbergsfältet bröts järnmalm fram till 1979. Den årliga produktionen uppgick till cirka 250 000 ton järnmalmsprodukter och vid nedläggningen fanns, enligt dåvarande beräkningssätt (inte i enlighet med JORC), 14,5 miljoner ton ”känd malm” med 36 procent järn och 22 miljoner ton ”sannolik malm” med 36 procent järn.

Blötbergets historia

1900

Bergverks AB Vulcanus startar storskalig gruvdrift.

1944

Stora Kopparberg Bergslags AB påbörjar förberedelserna för brytning inom närbelägna utmål.
Bergslagsschaktet sänks och modernt industriområde etableras.

1949

Stora Kopparberg Bergslags AB köper
Vulcanusgruvan från flyktkapitalbyrån.

1950‑1966

Gruvområdet integreras, både Vulcanusgruvan och
Bergslagsschakten utnyttjas. Årsproduktionen når cirka 400 kiloton råmalm och 220 kiloton sligprodukter.

1968‑1975

Bergslagsschaktet avsänks till 570 meters avvägning, malmskippen uppgraderas till en årskapacitet om 600 kiloton och den nya anläggningen tas i drift i december 1975.

1978

SSAB bildas och Stora Kopparberg Bergslags AB överlåter Blötbergets gruva.

1979

Gruvdriften upphör.

1980

Tillstånd och gruvrättigheter återlämnas till staten.

2007

Nya undersökningstillstånd söks och beviljas.

2008

Tillstånden överlåts till Nordic Iron Ore.

2010‑2012

Ansökan om bearbetningskoncession och miljötillstånd.

2014

Bearbetningskoncessionen och miljötillstånd godkändes

2015

Teknisk rapport om mineraltillgångar utförd av bolaget DMT och ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet

2016‑2017

Ansökan om ytterligare bearbetningskoncession för Blötberget samt provanrikning med positiva resultat.

2018

Nordic Iron Ore noteras på Nasdaq First North.

2019

Genomförbarhetsstudie utförd av Golder för Blötberget publiceras.

2020

Optimeringsstudie utförd av Whittle Consulting publiceras.

2021

Förhandlingar inleds med Cargill.
Ronne Hamerslag tillträder som VD.
Historik
Utlastningsanordningar i Blötberget, cirka 1951