Håksberg – ett fält med riktigt gamla anor

Håksberg är det tredje fältet som Nordic Iron Ore kommer att bearbeta efter Blötberget och Väsmanfältet. Mineraliseringarna i Håksbergfältet uppträder i fyra långsträckta parallella zoner från viken vid sjön Väsman i söder till Källbotten i norr. Mineraliseringen utgörs till cirka 80 procent av magnetit och till 20 procent av hematit.

De indikerade mineraltillgångarna i Håksbergsfältet ned till 350 meters avvägning har uppskattats till 25,4 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt på 36,4 procent. Under 350 metersnivån, antyder historiska djupborrningar ner mot 800 meter, att malmkropparna fortsätter mot djupet. Den aktuella uppskattningen av mineraltillgångar ligger på minst 11,6 miljoner ton med en järnhalt om cirka 36,0 procent, enligt JORC-standard.

Håksberg – ett fält med riktigt gamla anor
Gruvlaven i Håksberg