Vi kommer att producera ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat för grön ståltillverkning

Nordic Iron Ore ska återuppta gruvdriften vid Blötberget och Håksberg samt expandera till Väsmanfältet. Bolaget ska bygga en toppmodern miljövänlig gruva som använder eldrift i största möjliga utsträckning.

Blötberget är den första fyndigheten som Nordic Iron Ore ska bearbeta och här finns malm för minst 10–12 års brytning. Genom att börja i Blötberget, där bolaget redan har alla tillstånd på plats, får bolaget intäkter från försäljning som kan investeras i den fortsatta expansionen.

Den gröna stålindustrin

Nordic Iron Ore kommer att producera ett höggradigt järnmalmskoncentrat med en genomsnittlig järnhalt kring 69 procent. Att koncentratet dessutom håller mycket hög kvalitet innebär att den lämpar sig väl för den gröna stålindustrin. All malmbrytning är planerad att ske som underjordsbrytning. Som ett resultat förväntas en minimal påverkan på markytan. Gruvans geografiska läge innebär att transporterna till europeiska stålverk blir relativt korta och därmed mer miljövänliga.

Totalt kontrollerar Nordic Iron Ore kända och indikerade mineraltillgångar om 87,4 miljoner ton med en järnhalt på 36,2 – 41,7 procent samt antagna mineraltillgångar om 109,3 miljoner ton med en järnhalt på 36 – 38,4 procent, enligt JORC standard. Av tillgångarna har 34 Mt i Blötberget, baserat på de genomförda lönsamhetsstudierna, kunnat klassificeras som brytvärda reserver.

Media

För ytterligare information om verksamheten och hur anläggningen i Blötberget kommer se ut, se följande artikel i Dagens Industri.

Vi kommer att producera ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat för grön ståltillverkning
Höggradigt järnmalmskoncentrat