Blötberget – vilar på solid grund

Nordic Iron Ore har alla nödvändiga tillstånd på plats för att starta gruvdrift i Blötberget. Bearbetningskoncessionen, som beviljades av Bergsstaten 2011, löper under 25 år med rätt att förlängas. Bearbetningskoncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, lantan och apatit. Miljötillstånd beviljades 2014.

Genomsnittlig järnhalt på närmare 69 procent

Under 2015 och 2016 genomfördes omfattande tester för optimering av metallurgisk anrikning i laboratorie- och pilotskala av totalt cirka 20 ton råmalm. Resultaten av testerna visade på möjligheten att framställa produkter med en genomsnittlig järnhalt på närmare 69 procent, proverna med högst halt var nära 71%. Det innebär att produktens kvalitet är bland världens högsta.

Merparten av brytningen i Blötbergsgruvan innan stängningen 1979 skedde ovanför 240 metersnivån. Nordic Iron Ore planerar att återstarta gruvdriften nedanför tidigare utbrutna områden med 420 metersnivån som ny huvudnivå.

Blötberget består huvudsakligen av tre mineraliserade kroppar:

  • Kalvgruvan (apatitrik magnetitmineralisering)
  • Hugget- Flygruvan (apatitrika magnetithematitmineraliseringar)
  • Sandellmalmen (apatitrik magnetitmineralisering)

Blötberget – vilar på solid grund
Gamla gruvlaven i Blötberget sedd från sydost.