Ett svenskt gruvbolag i södra Dalarna

Nordic Iron Ore befinner sig i ett mycket spännande skede. Inom kort räknar vi med att påbörja rekryteringar för att starta gruvdriften i Blötberget.

Initialt kommer vi att fokusera på följande roller: seniora gruv- och processingenjörer, projektledare, seniora inköpare, personal till ekonomifunktionen samt experter inom miljöfrågor och tillståndshantering.

På sikt kommer Nordic Iron Ore att rekrytera exempelvis följande roller:

Automationsingenjörer, bergarbetare, elektriker, geofysiker, geodatatekniker, geologer, gruvingenjörer, fälttekniker, maskinoperatörer, mekaniker, miljösamordnare, mättekniker, projektledare, servicetekniker, underhållsingenjörer

Intresserad? Kontakta VD Ronne Hamerslag, ronne.hamerslag@nordicironore.se