Forskningsprojekt

Nordic Iron Ore deltar i ett antal internationella forskningsprojekt kring utvecklingen av modern prospekteringsteknik. Projekten sponsras av EU inom ramen för projektet Horizon 2020.

Smart Exploration

Nordic Iron Ore är liksom Ludvika Kommun partners i projektet Smart Exploration som gjort flera mätningar vid gruvfälten i Blötberget och Väsman. Projektet är ett samarbete mellan universitet och företag i elva länder.

Ett viktig mål för projektet är att utveckla miljövänliga metoder för geofysisk prospektering.

Smart Exploration presentation från 12 juni 2023
Medverkande: Ayse Kaslilar Sisman (Uppsala Universitet) och Mehrdad Bastani (Sveriges Geologiska Undersökning) samt Emma Bäckström (Nordic Iron Ore)

Publicerade forskningsrapporter från projektet återfinns via nedanstående länk:

Smart Exploration

Solid Earth 13, 917-934 2022