Forskningsprojekt

Nordic Iron Ore deltar i ett antal internationella forskningsprojekt kring utvecklingen av modern prospekteringsteknik. Projekten sponsras av EU inom ramen för projektet Horizon 2020.

Smart Exploration Research Center

Nordic Iron Ore är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research”. Centrumet har beviljats 60 MSEK av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som ska bedriva forskning gällande utvinning och anrikning av metaller och mineraler. Forskningen leds av Uppsala universitet och är viktig för den pågående energiomställningen och klimatanpassningen av samhället.

Smart Exploration Research Center


Smart Exploration

Nordic Iron Ore är liksom Ludvika Kommun partners i projektet Smart Exploration som gjort flera mätningar vid gruvfälten i Blötberget och Väsman. Projektet är ett samarbete mellan universitet och företag i elva länder.

Ett viktig mål för projektet är att utveckla miljövänliga metoder för geofysisk prospektering.

Smart Exploration presentation från 12 juni 2023
Medverkande: Ayse Kaslilar Sisman (Uppsala Universitet) och Mehrdad Bastani (Sveriges Geologiska Undersökning) samt Emma Bäckström (Nordic Iron Ore)

Publicerade forskningsrapporter från projektet återfinns via nedanstående länk:

Smart Exploration

Solid Earth 13, 917-934 2022

Forskningsprojekt