Finansiell kalender

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 21 oktober 2022

Bokslutskommuniké för 2022: 23 februari 2023

Delårsrapport första kvartalet 2023 och Årsstämma: 25 maj 2023

Delårsrapport andra kvartalet 2023: 24 augusti 2023

Delårsrapport tredje kvartalet 2023: 23 november 2023