Finansiell kalender

Delårsrapport tredje kvartalet 2023: 23 november 2023

Q4 och bokslutskommuniké 2024-02-22

ÅR 2023 publicering 2024-04-25

Q1 och årsstämma 2024-05-23

Q2 2024-08-22

Q3 2024-11-21