Kalender

Bokslutskommuniké 2019:  20 februari 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020: 20 maj 2020

Årsstämma: 20 maj 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020: 20 augusti 2020

Delårsrapport tredje kvartalet 2020: 20 november 2020

Bokslutskommuniké 2020:  februari 2021