Finansiell kalender

ÅR 2023 publicering 2024-05-16

Q1 2024-05-27

Årsstämma 2024-06-27

Q2 2024-08-22

Q3 2024-11-21