Kalender

Bokslutskommuniké 2020: 18 februari 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021: 18 maj 2021

Årsstämma: 18 maj 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021: 18 augusti 2021

Delårsrapport tredje kvartalet 2021: 18 november 2021

Bokslutskommuniké 2021:  februari 2022