Finansiell kalender

ÅR 2023 publicering 2024-04-25

Q1 och årsstämma 2024-05-27

Q2 2024-08-22

Q3 2024-11-21