Finansiell kalender

Delårsrapport första kvartalet 2023: 25 maj 2023

Årsstämma: 12 juni 2023

Delårsrapport andra kvartalet 2023: 24 augusti 2023

Delårsrapport tredje kvartalet 2023: 23 november 2023