Kalender

Bokslutskommuniké 2021:  18 februari 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022: 18 maj 2022

Årsstämma: 18 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022: 18 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 18 november 2022