För dig i Ludvika

Kontaktpersoner i Ludvika

Nedan presenteras NIO:s personal som arbetar lokalt i Ludvikatrakten.


Markus Karlsson

Grängesberg Platschef, Projektchef (ingår i ledningsgruppen)

Arbetat hos NIO: sedan 2014

Ansvarsområde: Leda tekniska studier inom NIO (bl.a. pågående lönsamhetsstudie) samt koordinera aktiviteter i Ludvika/Grängesbergsområdet

Bakgrund: Arbetat över 20 år med utveckling av gruvprojekt och i operativa roller runt om i världen, bl.a. LKAB, Northland Resources AB, Sydvaranger Gruve AS, BDX Företagen AB, Lappland Goldminers Oy, Lundin Mining, Arcelor Mittal, Newcrest Mining limited.

Numera bosatt i Hörken i närheten av Grängesberg.

Kontaktuppgifter: tel. 070 38 78 668, epost: markus.karlsson@nordicironore.se


Monica Schön

Seniorgeolog

Arbetat hos NIO: Sedan 2012

Ansvarsområde: Utföra och koordinera geologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningar samt övriga fältarbeten inom NIO’s områden.

Bakgrund: Monica har mer än 20 års erfarenhet av prospektering och gruvutveckling vid North Atlantic Natural Resources AB, Lundin Mining AB och Drake Resources. Tidigare uppdrag har varit som projektledare för Lundin Minings prospekteringsarbeten i Bergslagen samt branschkonsult för Bergskraft Bergslagen AB.

Kontaktuppgifter: epost: monica.schon@nordicironore.se

 


Emma Backström

Geolog

Arbetat hos NIO: Sedan 2012

Ansvarsområde: Geologisk och geoteknisk borrkärnekartering, provtagning, borrprogramsplanering, tillståndsansökningar, databaskontroll, geografiska informationssystem samt koordination av EU-samarbeten.

Bakgrund: Geovetenskap, inriktning berggrundsgeologi, Göteborgs universitet (2007-2012)

Kontaktuppgifter: epost: emma.backstrom@nordicironore.se