För dig i Ludvika

Nordic Iron Ore arbetar på flera fronter med förberedelser för den kommande gruvdriften. Bland annat pågår kontrollprogram för brunnsövervakning där till exempel nivån till grundvattenytan mäts kontinuerligt för att följa förändringarna före och efter att gruvan har öppnat. Dokumentation om fornlämningar och kompensationsprogram för naturvärden är exempel på andra områden.

Aktiviteter

Utökat program för övervakning av grundvattnet

Till dig som är boende eller äger fastighet i Gonäsheden med omnejd


Kontaktpersoner i Ludvika

Nedan presenteras Nordic Iron Ores personal som arbetar lokalt i Ludvikatrakten.

Monica Schön

Seniorgeolog

Arbetat hos Nordic Iron Ore: Sedan 2012

Ansvarsområde: Utföra och koordinera geologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningar samt övriga fältarbeten inom Nordic Iron Ores områden.

Bakgrund: Monica har mer än 20 års erfarenhet av prospektering och gruvutveckling vid North Atlantic Natural Resources AB, Lundin Mining AB och Drake Resources. Tidigare uppdrag har varit som projektledare för Lundin Minings prospekteringsarbeten i Bergslagen samt branschkonsult för Bergskraft Bergslagen AB.

Kontaktuppgifter: epost: monica.schon@nordicironore.se


Emma Backström

Geolog

Arbetat hos NIO: Sedan 2012

Ansvarsområde: Geologisk och geoteknisk borrkärnekartering, provtagning, borrprogramsplanering, tillståndsansökningar, databaskontroll, geografiska informationssystem samt koordination av EU-samarbeten.

Bakgrund: Geovetenskap, inriktning berggrundsgeologi, Göteborgs universitet (2007-2012)

Kontaktuppgifter: epost: emma.backstrom@nordicironore.se


Informationsmöten

Blötberget 12 februari 2019

Presentation för närboende till Blötbergsgruvan,

Nedan finns samtliga presentationer från informationsmötet den 4 september 2013 som både PowerPoint- och PDF-filer.

Torsbovallen Jansbo
Planerad verksamhet
Torsbovallen_Jansbo.pdf

Nordic Iron Ore
Sammandrag
NIO_presentation_2013-09-04v4.pdf

Brunnspåverkan
Ramboll
brunnar_130904.pdf

Brunnspåverkan
Golder Associates
Brunnsmote_Golder.pdf

Historik
Den 17 oktober 2011 bjöd Nordic Iron ore in allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av Ludvika gruvor, att delta i ett samrådsmöte i Folkets hus i Ludvika. Samrådet utgjorde en del i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet var främst att samla upp de frågor och synpunkter som kan förekomma för att miljöbeskrivningen skulle bli så bra och heltäckande som möjligt.