Väsmanfältet – ett fält med stor potential

Att det finns omfattande magnetmineraliseringar under sjön Väsman har varit känt ända sedan 1800-talet. För Nordic Iron Ore innebär Väsmanfältet en mycket intressant möjlighet att expandera verksamheten ytterligare efter att gruvdriften vid Blötberget är i gång.

Väsmanfältet har ett mycket bra geografiskt läge. Fältet ligger nära Blötbergsgruvan och dess planerade industriområde och är en direkt sydlig fortsättning av järnmineraliseringarna i Håksbergsfältet. Det innebär stora logistiska och infrastrukturella synergier att Väsmanfältet kan dra fördel av de investeringar som planeras för Blötberget avseende logistik och anrikning.

Magnetiska mätningar har visat att det under Väsman, ned till 300 meters djup, finns 47 magnetiska malmkroppar som sammanlagt innehåller 600 – 650 miljoner ton järnmineralisering, vilket klassificeras som ”exploration targets” enligt JORC-standard.

Väsmanfältet – ett fält med stor potential
Ansökan om bearbetningskoncession för södra Väsmanfältet beviljad av Bergsstaten