Undersökningstillstånd

Nordic Iron Ore har erhållit ett undersökningstillstånd som täcker de områden som är aktuella för arbeten med Ludvika Gruvor och sammanbinder områdena för bolagets bearbetningskoncessioner.

Därutöver finns ett tillstånd för undersökning i anslutning till koncessionen för Blötberget som framstår som intressant utifrån resultaten från utförda forskningsstudier.

Undersökningstillstånd