KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB kallas till årsstämma den 30 juni kl 16.00 i Ludvika. Se fullständig kallelse nedan

Kallelse

Fullmaktsformulär

 

Ludvika gruvor

Forskningsprojekt


Nordic Iron Ore deltar I ett antal internationella forskningsprojekt kring utvecklingen av modern prospekteringsteknik. Projekten sponsras av EU inom ramen för projektet Horizon 2020.

För dig i Ludvika


Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.