Kallelse till årsstämma 2020

Med anledning av gällande restriktioner och risken för smittspridning begränsas stämmans utformning och  aktieägare erbjuds möjligheten att delta på årsstämman genom ombud eller att rösta genom poströstning. Kallelsen och blanketter för fullmakt och poströstning kan laddas ned nedan:

Kallelse

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Ludvika gruvor

Efter färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget vidtar arbetet med att söka finansiering och förbereda anläggningsarbetena

För dig i Ludvika


Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.