KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB, org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma den 7 juli 2021 kl. 15.00 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30
Dokument att ledda ned återfinns nedan:

Kallelse inklusive valberedningens förslag

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

 

Ludvika gruvor

Efter färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget vidtar arbetet med att söka finansiering och förbereda anläggningsarbetena

Forskningsprojekt


Nordic Iron Ore deltar I ett antal internationella forskningsprojekt kring utvecklingen av modern prospekteringsteknik. Projekten sponsras av EU inom ramen för projektet Horizon 2020.

För dig i Ludvika


Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.