Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag i södra Dalarna med huvudambitionen att återuppta gruvdriften i Ludvika Gruvor bestående av de tidigare verksamma gruvorna Blötberget och Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet vars potential bedöms som betydande. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.

Ludvika gruvor

Forskningsprojekt


Nordic Iron Ore deltar I ett antal internationella forskningsprojekt kring utvecklingen av modern prospekteringsteknik. Projekten sponsras av EU inom ramen för projektet Horizon 2020.

För dig i Ludvika


Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.