Blötberget

Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession i oktober 2010 och den 30 augusti 2011 beviljades ansökan av Bergsstaten. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, sällsynta jordartsmetaller samt apatit.

Geologi
Mineraliseringen i Blötberget är en så kallad ”apatitjärnmalm” vilken förutom järnmineralen magnetit och hematit också innehåller fosformineralet apatit som tidigare förorsakade problem vid järnframställningen. I och med den tekniska utveckling som skedde när den så kallade Thomasprocessen uppfanns 1879 blev det möjligt att även ta till vara malm som var rik på fosfor.

Blötbergsfältet består huvudsakligen av tre mineraliserade kroppar. Räknat från väster mot öster är dessa:

  • Kalvgruvan – (apatitrik magnetitmineralisering)
  • Hugget- Flygruvan – (apatitrika magnetit-hematitminerliseringar)
  • Sandellmalmen – (apatitrik magnetitmineralisering)

Mineraltillgångar
Mineraltillgångarna i Blötberget ner till 800 meters avvägning har beräknats till 45,4 miljoner ton med 41,7 procent järn vilka klassificerats som kända och 9,6 miljoner ton med 36,2 procent järn klassificerade som indikerade. Till detta kommer ner till samma djup 11,8 miljoner ton med 36,1 procent järn klassificerade som antagna mineraltillgångar.

Merparten av brytningen i Blötbergsgruvan innan stängningen 1979 skedde ovanför 240-metersnivån. Nordic Iron Ore planerar att återstarta gruvdriften med 420-metersnivån som ny huvudnivå.

Innan stängningen 1979 påbörjades byggnation av en ny utfraktsnivå på 330 meters nivå samt en snedbana från dagen ned till nivån 160 meter, dessa anläggningar togs dock aldrig i drift. Bolaget räknar med, att efter nödvändiga renoveringar och kompletteringar, kunna nyttja den existerande infrastrukturen under jord vid den planerade återstarten av driften.

Om kärnborrningarna i Blötbergsgruvan
Mineraltillgångarna inom Blötbergsfältet har ökat med 66 procent, efter det under hösten 2012 genomförda borrprogrammet om totalt 6 850 meter. De indikerade mineraltillgångarna utökas med 15,9 miljoner ton med 46,1 procent järn. Uppdelat ökar tillgångarna i Flygruvan med 7,4 miljoner ton med 41,4 procent järn och inom Kalvgruvan med 8,5 miljoner ton med 50,2 procent järn. Mineraliseringarna är öppna mot djupet.