Nordic Iron Ore avslöjar lovande resultat för sällsynta jordartsmetaller

I den senaste prospekteringen från Nordic Iron Ore har lovande resultat avslöjats gällande höga halter av sällsynta jordartsmetaller (REE) i och kring järnmalmsfyndigheter i Blötberget. Detta öppnar upp möjligheter för en håll- bar utvinning av dessa kritiska metaller, som är avgörande för förnybar energi- teknik och därmed den gröna omställningen.

EU har nyligen antagit den Critical Raw Materials Act för att påskynda regulatoriska processer för gruvbrytning inom unionen och minska importberoendet av sällsynta jordartsmetaller. Denna lagstiftning är inte bara ett steg mot egen självförsörjning utan också ett viktigt bidrag till miljömålen.

Företagets vd, Ronne Hamerslag, uttrycker entusiasm över de lovande resultaten och ser fram emot att integrera hållbarhet i gruvindustrin. Han betonar att företaget inte bara strävar efter att generera extra in- täkter från biprodukter med dessa metaller utan också att bidra till en grönare framtid genom att utforska möjligheterna för att extrahera fosfor och sällsynta jordarts- metaller på ett miljövänligt sätt.

Det gröna perspektivet i dessa fynd är särskilt viktigt med tanke på användningen av dessa metaller i tillverkningen av perma- nentmagneter för elbilar och vindkraftverk.

EU:s nya lagstiftning, Critical Raw Materials Act, som syftar till att öka EU:s självförsörj- ning av kritiska metaller, kommer sannolikt gynna Nordic Iron Ore och deras hållbara ambitioner.

EU:s satsning på att förädla 40 procent av sina egna metaller och råvaror samt återvinna 25 procent av användningen av dessa metaller fram till 2030 är i linje med hållbarhetsmålen. Att minska importen och öka självförsörjningen inom EU är inte bara ekonomiskt men också ett framåtsträvande steg för att främja miljömålen och bevara vår planet för framtida generationer.

RESULTAT FRÅN PROVTAGNINGSPROGRAMMET

  • TREE-halt om 15 285 ppm i hängväggen (borrprov på 346–348 meters djup).
  • TREE-halt om 6574 ppm i liggväggen (borrprov på 393–394 meters djup).
  • TREE-halt om 1167 ppm i den primära malmkroppen (borrprov på 546–558 meters djup)
  • TREE-halt om 876 ppm i den primära malm- kroppen (borrprov på 548–566 meters djup).
  • Genomsnittlig TREE-halt om 1127 ppm i sandmagasinet, 5 prover.
  • Andelen Neodym (Nd) + Praseodym (Pr) + Dysprosium (Dy) i TREE-halt uppgår till 21%.

Eftersom undersökningarna befinner sig i ett tidigt skede har inga certifierade standarder använts för att säkerställa integriteten i analysprocessen.

Nordic Iron Ore avslöjar lovande resultat för sällsynta jordartsmetaller
RONNE HAMERSLAG
VD Nordic Iron Ore