Sällsynta jordartsmetaller: En säkerhetspolitisk nödvändighet för EU

EU:s säkerhetspolitik står vid en avgörande punkt när det gäller produktionen av sällsynta jordartsmetaller. Med en tydlig koppling mellan handeln med dessa metaller och säkerhetspolitik blir Sveriges roll alltmer central.

I dagens läge är EU starkt beroende av import av sällsynta jordartsmetaller, främst från Kina. Denna
beroendeställning kan dock förändras om Sverige intensifierar sin utvinning av dessa metaller. Genom att öka produktionen kan Sverige inte bara bidra till sin egen självförsörjning utan också spela en avgörande roll i att minska
 EU:s importberoende

EU:s gröna och digitala omställning gör importberoendet av sällsynta jordartsmetaller än mer akut, då de kräver dessa metaller för att möjliggöra omställningen och ny innovation. Därför blir säkerställandet av tillgången till dessa metaller en strategisk nödvändighet för alla länder som vill delta i denna utveckling, vilket i sin tur påverkar den globala dynamiken.

Sverige har starka säkerhetspolitiska band till flera länder, vilket gör att ökad utvinning i svenska gruvor inte förväntas medföra betydande säkerhetspolitiska risker. Tvärtom kan det ses som en fördel att ha tillgång till sällsynta jordartsmetaller i ett geopolitiskt stabilt land, vilket kan locka europeiska allierade och partners till att värna om Sveriges säkerhet.

Med ökande global rivalitet kan dessa metaller bli en ny form av ”ekonomiskt vapen,” där länder som Kina kan använda sin dominans på marknaden som påtryckningsmedel, likt skeendet med rysk olja och gas. Sverige kan spela
en betydande roll genom att säkra tillgången till sällsynta jordartsmetaller. Att minska beroendet av Kina blir därför en strategisk 
prioritet för EU. Därför är det viktigt att få igång alternativ
produktion utanför Kina, med fokus på samarbete och beredskap. Det kan vara nyckeln till att avväpna Kinas påtryckningsmedel inom handeln med sällsynta jordartsmetaller.

I den senaste prospekteringen från 
Nordic Iron Ore har lovande resultat avslöjats gällande höga halter av sällsynta jordartsmetaller främst dysprosium, neodym och praseodym i och kring järnmalmsfyndigheter i Blötberget. Detta öppnar upp möjligheter för en hållbar utvinning av vissa av dessa kritiska metaller, som är avgörande för förnybar energiteknik och därmed den gröna omställningen.

Sverige och Nordic Iron Ore står 
vid porten till en ny era där dess roll som möjlig producent av sällsynta jordartsmetaller kan forma
inte bara den ekonomiska framtidens väg utan också bidra till stabilitet och säkerhet på den globala arenan.

Sällsynta jordartsmetaller: En säkerhetspolitisk nödvändighet för EU
Foto: Creative Commons

Dysprosium, Neodym och Praseo-
dym är metalliska grundämnen som tillhör sällsynta jordartsmetaller. De är kritiska för att skapa starka magneter till ex.vis. flygmotorer, hårdiskar, vindkraftverk och elbilar.