Forskningsprojekt

Nordic Iron Ore deltar I ett antal internationella forskningsprojekt kring utvecklingen av modern prospekteringsteknik. Projekten sponsras av EU inom ramen för projektet Horizon 2020.

Smart Exploration