Nordic Iron Ore banar väg för en helt grön stålkedja

Nordic Iron Ore har som mål att skapa en hållbar gruvbrytning i kampen för en grönare framtid. Mottot ”Det börjar i gruvan” präglar bolagets progressiva strategi. Med banbrytande teknologier och innovativa metoder bidrar de till det gröna stålets framtid.

Hållbar utveckling är kärnan i Nordic Iron Ores vision, där de konkret tillämpar principerna för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom ekonomisk hållbarhet fokuserar företaget på att använda moderna och effektiva brytningsmetoder för att minimera energiförbrukningen och därmed bidra till ansvarsfull resurshantering. En toppmodern gruva som inte bara är teknologiskt avancerad utan också drivs med el och andra fossilfria lösningar i största möjliga utsträckning.

Järnmalmskoncentratet kommer att vara av högsta kvalitet, med en genomsnittlig järnhalt på cirka 69 procent. Detta gör koncentratet idealiskt för den gröna stålindustrin, där kvalitet och miljövänlighet är av högsta prioritet.

Social hållbarhet är inte bara ett mål utan en aktiv strävan att skapa en positiv inverkan på samhället. Nordic Iron Ore vill se till att deras gruvverksamhet inte bara genererar sysselsättning utan också bidrar till en långsiktig stabil och dynamisk samhällsutveckling, särskilt i närområdet kring Ludvika. De samarbetar med utvecklingsbolaget Samarkand 2015, Smart Exploration Research Centre och lokala utbildningsverksamheter för att säkra lokala och relevanta utbildningar för en modern gruvindustri.

”Vi strävar efter att göra hela resan från gruva till färdig produkt grön för att leda industrin mot verklig hållbarhet. Vi på Nordic Iron Ore arbetar inte bara för att minska koldioxidutsläppen, utan för att skapa en hållbar och transparent produktionsprocess. Varje steg måste vara grönt för en verkligt hållbar framtid inom vår bransch.” – Ronne Hamerslag, VD Nordic Iron Ore.

Fokus på energieffektivitet och minimering av miljöpåverkan är kärnan i Nordic Iron Ore’s gruvbrytningsstrategi. Genom att sätta ambitiösa mål och implementera moderna metoder vill Nordic Iron Ore minska koldioxidavtrycket och vara med att förändra hur gruvindustrin ser på hållbarhet. Gruvans geografiska läge spelar också en viktig roll med närhet till nödvändig infrastruktur och korta transportsträckor till europeiska stålverk som leder i omställningen till det gröna stålet. Detta inte bara effektiviserar produktionen utan minimerar också miljöpåverkan genom att minska transportavstånden.

Nordic Iron Ore är inriktade på att göra sin gruvverksamhet mer miljövänlig och ansvarsfull gentemot den lokala miljön. Deras produkt, det ultra höganrikade järnmalmskoncentratet, kommer att bidra till att göra stålindustrin grön på riktigt. Stålindustrin står för ungefär 8% av de globala koldioxidutsläppen, så genom att bidra till att minska dessa utsläpp är Nordic Iron Ore med och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. Det här är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid!

”Gruvan och transporten till stålverket måste vara fossilfria för att producera fossilfritt stål, vilket är kärnan i uttrycket Det börjar i gruvan.” – Ronne Hamerslag, VD Nordic Iron Ore.

Nordic Iron Ore banar väg för en helt grön stålkedja
RONNE HAMERSLAG
VD Nordic Iron Ore