Se VD Ronne Hamerslag på Mining & Exploration Invest

Mining & Exploration Invest är en livesänd, kostnadsfri och digital investerarträff som hålls 5 oktober. Ronne Hamerslag kommer att berätta om den senaste utvecklingen hos Nordic Iron Ores och hur vägen framåt mot gruvdrift i Blötberget ser ut samt visionerna om den fortsatta färdplanen efter att verksamheten är igång. Ronne Hamerslag presenterar kl. 14.30 på … Fortsätt läsa Se VD Ronne Hamerslag på Mining & Exploration Invest

Uppdaterad analys av Nordea

Nordea har 2021-05-19 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Det bedömda värdet av bolagets aktie har justerats upp relativt tidigare värdering. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2021-02-19 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. I analysen åsätts projekt Blötberget ett värde om 1,1 miljard. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2020-08-24 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden.  

Presentation av forskningsarbetet

Paul Marsden höll en presentation om Nordic Iron Ore och forskningsprojektet med modern prospekteringsteknik vid ett videoseminarium i regi av MINEX – Mining and Exploration Forum 2020. Pauls presentation är minut 29 in i programmet som nås via nedanstående länk:  

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2020-06-02 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden