Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2021-02-19 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. I analysen åsätts projekt Blötberget ett värde om 1,1 miljard. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2020-08-24 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden.  

Presentation av forskningsarbetet

Paul Marsden höll en presentation om Nordic Iron Ore och forskningsprojektet med modern prospekteringsteknik vid ett videoseminarium i regi av MINEX – Mining and Exploration Forum 2020. Pauls presentation är minut 29 in i programmet som nås via nedanstående länk:  

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2020-06-02 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2020-02-26 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden

Reportage om NIO i EFN

Nyhetskanalen EFN uppmärksammar arbetet med återstarten av Blötberget i ett reportage. Inslaget som är fem minuter långt nås via nedanstående länk: : https://efn.se/poster/nytt-liv-till-gruvan-i-blotberget  

Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2019-11-19 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden

Ny artikel i Investerarbrevet

Nordic Iron ore uppmärksammas i en artikel i Investerarbrevet.se. Artikeln nås via nedanstående länk: Investerarbrevet