Artikel angående optimeringsstudien

Investerarbrevet uppmärksammar optimeringsstudien i en  artikel som nås på nedanstående länk:

Investerarbrevet