Presentation av forskningsarbetet

Paul Marsden höll en presentation om Nordic Iron Ore och forskningsprojektet med modern prospekteringsteknik vid ett videoseminarium i regi av MINEX – Mining and Exploration Forum 2020.

Pauls presentation är minut 29 in i programmet som nås via nedanstående länk: