Uppdaterad analys från Nordea

Nordea har 2021-02-19 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. I analysen åsätts projekt Blötberget ett värde om 1,1 miljard.

Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden