Presentation på Fastmarkets Global Iron Ore

Den 17 mars 2021 höll NIOs Paul Marsden en presentation om järnmalmsmarknaden och Nordic Iron Ore. Presentationsmaterialet återfinns under Investerare, Presentationer.