Nordic Iron Ores VD Ronne Hamerslag deltar på Liam Forum

Ronne Hamerslag, VD för Nordic Iron Ore, deltar på den digitala konferensen LIAM-Forum som pågår 3 – 7 oktober. Ett mål med konferensen är att inspirera unga att engagera sig i hållbarhetsfrågor genom att visa på olika karriärvägar.

Nordic Iron Ore ska bygga en modern gruva som baseras eldrift i största möjliga utsträckning.

”Med eldrift kan vi minska CO2-utsläppen kraftigt, nästan ända ned till noll. Blötberget kommer att ha ett lågt CO2-avtryck per kilo järnmalmskoncentrat. Dessutom kommer vårt järnmalmskoncentrat att användas vid grön ståltillverkning som ytterligare bidrar till minskade CO2 utsläpp i värdekedjan,” säger Nordic Iron Ores VD Ronne Hamerslag.

LIAM-forumet, som kommer att hållas online vid Brock University i Ontario, Kanada, är en mötesplats där ledare och deltagare från hela världen, från akademi, industri, tankesmedjor, multilaterala institutioner och regeringar, kommer att dela med sig av sina idéer, forskningsrön och ideal. Många av föredragshållarna är involverade i viktiga hållbarhetsfrågor som världen står inför idag, och arbetar för att implementera handlingskraftiga och resultatorienterade lösningar.

Forumet kommer också att täcka praktiska ämnen som karriärmöjligheter, personlig utveckling och nätverkande.
Registrera dig här: https://www.liamforum.com