Uppdaterad analys av Nordea

Nordea har 2021-05-19 uppdaterat sin analys av Nordic Iron Ore. Det bedömda värdet av bolagets aktie har justerats upp relativt tidigare värdering. Analysen återfinns bland ”Externa analyser” under flik ”Investerare”. Analyserna har beställts av bolaget men utförs oberoende av Nordea som ansvarar för gjorda antaganden