Aktien

Aktieinformation

Nordic Iron Ores aktier  har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Stockholm från och med 1 oktober 2018.

Kortnamn         NIO
ISIN-kod          SE0011528017

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Bolagets Certified Adviser är Wildeco

Tel + 46 8 545 271 00