Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB, 556756-0940, kallas till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 16.00 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30. Dokument kan laddas ned via nedanstående länkar:

Kallelse

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag förslag till beslut (punkt 14)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (punkt 15)

Årsredovisning 2018

Ludvika gruvor

NIO inleder färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget och marknaden fortsätter se lovande ut Lennart Eliasson

För dig i Ludvika

Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.