Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag i södra Dalarna med huvudambitionen att återuppta gruvdriften i Ludvika Gruvor, bestående av de tidigare verksamma gruvorna Blötberget och Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet, vars potential bedöms som betydande. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.

 

Ludvika gruvor


ba_js1-_DSC8397Tack vare våra unika förutsättningar och det stora engagemanget i regionen hyser jag gott hopp om att vi kommer att väcka liv i den slumrande gruvnäringen i Bergslagen.

Paul Marsden

För dig i Ludvika

Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet