Kallelse till årsstämma i Nordic Iron Ore ab (publ)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma den 22 maj 2018 kl. 16.30 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.00.

Kallelse och fullmaktsformulär kan laddas ned nedan:

Kallelse till årsstämma 2018

Fullmaktsformulär

 

Ludvika gruvor


ba_js1-_DSC8397Tack vare våra unika förutsättningar och det stora engagemanget i regionen hyser jag gott hopp om att vi kommer att väcka liv i den slumrande gruvnäringen i Bergslagen.

Paul Marsden

För dig i Ludvika

Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet