Nordic Iron Ore offentliggör prospekt avseende företrädesemission och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North

Prospektet, en kortare informationsfolder samt anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan laddas ned nedan:

Prospekt

Informationsfolder

Anmälningssedel utan företrädesrätt


Emissionsrum hos BeQuoted

Oberoende värderingsutlåtande från Jarl Securities

 

Ludvika gruvor


ba_js1-_DSC8397Tack vare våra unika förutsättningar och det stora engagemanget i regionen hyser jag gott hopp om att vi kommer att väcka liv i den slumrande gruvnäringen i Bergslagen.

Paul Marsden

För dig i Ludvika

Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet