Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag i södra Dalarna med huvudambitionen att återuppta gruvdriften i Ludvika Gruvor bestående av de tidigare verksamma gruvorna Blötberget och Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet vars potential bedöms som betydande. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.

Ludvika gruvor

NIO inleder färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget och marknaden fortsätter se lovande ut Lennart Eliasson

För dig i Ludvika

Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.