Fri, 22 Nov 2013 07:35:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2013

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

 • Huvudförhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen inleddes i Ludvika
 • Den slutgiltiga ”feasibility-studien” för Blötberget påbörjad

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2013

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (-4,7)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 2,6 MSEK (11,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,26 SEK (-0,60)

Delårsperioden, 1 januari – 30 september 2013

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,1 MSEK (-16,8)
 • Investeringarna under perioden januari - september uppgick till 10,1 MSEK (14,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,05 SEK (-2,16)
 • Likvida medel per 30 september 2013 uppgick till 3,4 MSEK (26,4)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation lämnar ett lån uppgående till 10 MSEK.

VDs kommentar

Det finns ljusglimtar trots de mörka moln som omger den svenska gruvbranschen.

För oss är ju Inlandsinnovations beslut att välja vårt projekt som sin pilotinvestering i gruvbranschen väldigt glädjande. Det stärker vårt bolag på flera plan. Bolaget får en betydelsefull och långsiktig institutionell statlig partner som tillsammans med Väsman Invest, med sin lokala Ludvikakoppling, ger oss ökad trovärdighet internationellt. Nästa steg är att söka industriella samarbetspartners.

Miljöprövningen i slutfasen

Vi är nu i slutfasen av Mark & Miljödomstolens prövning av villkoren för återöppningen av gruvorna i Blötberget och Håksberg. Vi genomförde nyligen den första delen av huvudförhandlingen på plats i Ludvika. Vissa lokala sakintressen framförde då sin oro och synpunkter. Synpunkter som vi kommer ta hänsyn till i den kommande detaljplaneringen. Jag bedömer vi får det så kallade miljötillståndet för att återöppna Blötbergs- och Håksbergsgruvorna under början av nästa år.  Därmed har vi de stora tillstånden på plats som krävs för start av anläggningsarbetena.

Stabil järnmalmsmarknad

Marknaden för järnmalm har under perioden visat sig vara stabil med ett pris runt USD 130-140 per ton. Världsbanken kom dessutom för några veckor sedan med sin långtidssyn på det framtida järnmalmspriset. Dess bedömning är att priset inte går under USD 100 per ton och kommer att pendla mellan USD 100-140 vilket är mer än tillräckligt för vårt projekt. Efterfrågan på järnmalm fortsätter att öka och tillförseln av nytt järnmalmstonnage till marknaden har hittills inte överstigit efterfrågeökningen. Till stor del beror det på att många av de gruvor som väntas i produktion ligger i besvärliga geografiska områden och har mycket stora investeringsbehov.

Rätt projektstruktur viktig för kapitalmarknaden

Generellt är investerare i gruvprojekt mer kräsna idag än för några år sedan, men möjligheterna är fortfarande goda för mindre och skalbara gruvprojekt i politiskt stabila länder. Vi märker att större finansiella och strategiska investerare nu börjar få upp ögonen för vårt projekts unika fördelar.  Vi har strukturerat Ludvika Gruvor för en stegvis utbyggnad och börjar i Blötberget där de bästa förutsättningarna finns för en snabb och effektiv utbyggnad med en inledande produktion redan i slutet av 2015. När Blötberget är i fullskalig produktion i slutet av 2016 tar vi nästa steg. På detta sätt kan vi minimera det initiala kapitalbehovet och minskar även genomföranderisken i anläggningsfasen.

Sammanfattningsvis så har vårt projekt tagit viktiga steg framåt under perioden, men den utdragna miljöprövningen under året har dock medfört en försening i återstarten.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q3 2013