Mon, 16 Jul 2018 19:14:34 +0200

Nordic Iron Ore AB rapporterar en serie seismiska reflektions­avvikelser vid den fortsatta undersökningen av fyndigheterna vid Blötberget i Ludvika

Ludvika, 16 juli 2018. Nordic Iron Ore AB (NIO) är glada att kunna meddela att ett antal seismiska reflektionsundersökningar som utförts nyligen vid fyndigheterna i Blötberget visar på flera områden med starka seismiska reflektioner. Dessa reflektioner utgör en möjlig fortsättning på de kända fyndigheter som går cirka 300 m djupt och uppvisar en utmärkt korrelation i form och styrka jämfört med gjorda fyndigheter i Blötberget. Se det seismiska tvärsnittet nedan: 

Seismiska reflektionsundersökningar (2015 och 2016) 

Sedan 2014 har Nordic Iron Ore AB deltagit i två FoU-projekt som letts av Uppsala Universitet. Syftet med dessa FoU-projekt på Uppsala Universitet var att använda innovativa, kostnadseffektiva, miljövänliga och avancerade geofysiska prospekteringstekniker och lösningar för att identifiera mål för djup mineralisering. Det första av dessa projekt, StartGeoDelineation-projektet som sponsrades av ERA-MIN1 (Vinnova och Tekes), stöttade två seismiska undersökningar, en 2015 och en 2016. Undersökningen 2015 innefattade användning av en seismisk landstreamer och ledde till bilder av kända fyndigheter ner till 800–850 m djup (Malehmir et al., 2017). Programmet 2016 innefattade en konventionell seismisk undersökning men där man använde större seismiska fickor (shots and receivers). Arbetet inleddes under StartGeoDelineation-projektet (Maries et al., 2017) men fortsatte i Smart Exploration-projektet (www.smartexploration.eu) där olika bearbetningstekniker ledde till bättre reflektionsbilder av fyndigheterna (Markovic et al., 2018) och den potentiella djupa förlängningen. Dessa resultat ger NIO en förbättrad bild av vilka potentiella resurser som kan användas för att utöka den planerade livslängden på gruvan i Blötberget och hjälpa NIO att planera mer riktad prospektering i framtiden. 

Fyndigheter i Blötberget 

Mineralresurserna i Blötberget uppskattas till 5,4 miljoner ton av 41,7 procent järn, vilket klassificeras som Uppmätt, och 9,6 miljoner ton av 36,2 procent järn klassificerat som Indikerat. Ytterligare 11,8 miljoner ton av 36,1 procent järn klassificeras som Antagna mineraltillgångar. Merparten av mineralutvinningen i Blötberget låg före nedläggningen 1979 på över 240-metersnivån. Nordic Iron Ore planerar att starta upp gruvdriften igen på 280-metersnivån från 2012, förutsatt lovande resultat från lönsamhetsstudien samt finansiering av projektet.  

Före stängningen 1979 påbörjades konstruktionen av en ny utfraktsnivå på 330 meter med en ramp till 160-metersnivån; dessa anläggningar togs dock aldrig i drift. Innan man återupptar driften kommer NIO att utföra nödvändiga renoveringar och tekniska uppgraderingar till den befintliga underjordiska infrastrukturen som är kvar sedan gruvan stängdes.  

Om Nordic Iron Ore AB 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget, Håksberg och att utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. NIO har alla nödvändiga tillstånd på plats för gruvan i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm av extremt hög kvalitet från betydande mineralresurser. Nordic Iron Ore har arbetat i nära samarbete med Ludvika Kommun och lokala organisationer som Samarkand 2015 för att främja projektet och förbereda inför en möjlig utökning av den lokala arbetskraften. Det förväntas bli flera hundra nya jobb i regionen, både direkt och indirekt. Stödet och intresset från kommunen har varit mycket uppmuntrande för projekten och har gett företaget en ”social licens” att fortsätta med ombyggnaden. 

Om projekten ERA-MIN1 StartGeoDelineation och Smart Exploration 

Projektet ERA-MIN1 StartGeoDelineation sponsrades av Vinnova (projektnummer 2014–06238), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Tekes, Nordic Iron Ore AB och Yara. Projektet avslutades i juni 2018.  

Smart Exploration har erhållit finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 under bidragsavtalets referensnummer 775971. Projektet inleddes i december 2017 och involverar partners från 27 organisationer från nio EU-länder. Blötberget är en av sex valideringsanläggningar.  

Undersökningarna 2015 och 2016 genomfördes under projektet ERA-MIN1 StartGeoDelineation. En översyn av data pågår i nuläget i projektet Smart Exploration.  

Friskrivning/Uttalande om försiktighet 

Varken Nordic Iron Ore AB, Uppsala Universitet eller partners i projekten påtar sig något ansvar för lämpligheten eller exaktheten i detta meddelande.

Referenser:

Malehmir, A., Maries, G., Bäckström, E., Schön, M., and Marsden, P., 2017. Developing cost-effective seismic mineral exploration methods using a landstreamer and a drophammer. Nature Scientific Reports, 7, 10325.

Maries, G., Malehmir, A., Bäckström, E., Schön, M., and Marsden, P., 2017. Reflection seismic imaging of iron-oxide deposits: an example from Bergslagen mining district of Sweden. Near Surface Geoscience, Malmö-Sweden, september 2017.

Markovic, M., Maries, G., Malehmir, A., Bäckström, E., Schön, M., Jakobsson, J., and Marsden, P., 2018. Deep targeting iron-oxide mineralization using reflection seismic method: A case study from the Ludvika Mines of Sweden. EAGE Near Surface Geoscience, Porto-Portugal, september 2018.

Ytterligare information:

Paul Marsden, Managing Director, Nordic Iron Ore, T: Kontor: +46 240 883 00, mobil: +44 7776 180988; e-post: paul.marsden@nordicironore.se

http://nordicironore.se

http://nordicironore.se/en/

https://smartexploration.eu/

https://www.era-min.eu

https://www.era-min.eu/sites/default/files/docs/era-min_funded_projects_project_abstracts_updated.pdf 

www.ludvika.se

NR 20180716