Fri, 22 Nov 2013 14:04:35 +0100

Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas.

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas.

Inlandsinnovation och Nordic Iron Ore har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor som ett första steg i en villkorad finansiering 2014 för genomförande av den slutliga lönsamhetsstudien för återstarten av gruvan i Blötberget, den första fasen i projektet Ludvika Gruvor.

‒ Inlandsinnovations beslut att investera i projektet Ludvika Gruvor är en mycket viktig milstolpe för Nordic Iron Ore. Det stärker vår trovärdighet internationellt och ger oss den handlingsfrihet som är nödvändig för att slutföra lönsamhetsstudien för Blötberget, säger Christer Lindqvist, verkställande direktör för Nordic Iron Ore AB.

‒ Mineral och gruvor är en viktig basnäring i Sverige och genom Inlandsinnovations investering i Nordic Iron Ores projekt Ludvika Gruvor skapas möjlighet att ta tillvara på den gruvtradition som finns och pröva förutsättningarna att återskapa en tidigare befintlig lokal näring säger Leif Zetterberg, Inlandsinnovations styrelseordförande.    

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 7 anställda och kontor i Östersund. Läs mer på www.inlandsinnovation.se

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt genomföra prospektering för att undersöka expansionspotentialen i det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans Ludvika Gruvor i södra Dalarna.

Nordic Iron Ores etablering och expansionsplan motiveras av stark efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.

Läs mer på www.nordicironore.se

Kontaktpersoner

Christer Lindqvist, vd, Nordic Iron Ore AB (publ), telefon 0240-883 01,

e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Leif Zetterberg, styrelseordförande, Inlandsinnovation AB, telefon 070-588 41 84,
e-post: leif.zetterberg@overgrans-jordbruk.se

Release