Thu, 10 Jul 2014 13:47:15 +0200

Nordic Iron Ore startar sommarens borrkampanj i Blötberget

NIO har kontrakterat den välrenommerade borrentreprenören Kati OY, Finland, för sommarens kärnborrningskampanj i Blötberget. Kampanjen omfattar upp till 7000 meter kärnborrning och kommer pågå till och med september månad.

Kampanjen är en del av den slutliga feasibilitystudien för återstarten av Blötbergsgruvan, som beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/15. Borrkampanjen syftar till att komplettera det redan nu betydande geologiska databasen och höja klassificeringen av delar av mineraltillgångarna enligt JORC 2012.

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release