Tue, 14 Oct 2014 10:08:40 +0200

Nordic Iron Ore tillförs 58 miljoner kronor efter avslutade emissioner

Förutom den riktade emissionen till Innlandsinnovation AB och bolagets största ägare Bengtssons Tidnings AB, så tecknades aktier för över 18 miljoner kronor i företrädesemissionen. 

Genom den riktade och företrädesemissionen tillförs Nordic Iron Ore cirka 58,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 91 procent med och utan företräde. Meddelande om tilldelning för teckning utan företräde sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

”Det är verkligen uppmuntrande att våra befintliga och även många nytillkomna aktieägare tecknade nya aktier för 58 miljoner kronor. Det visar att det finns en stor tro på verksamheten både hos stora och små aktieägare. Resultatet av emissionerna är mycket bra och ger bolaget den finansiella handlingsfrihet som nu är nödvändig för att fortsätta arbetet med feasibilitystudien för Blötberget och överbrygga den svacka som vi just nu upplever i järnmalmsmarknaden”, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore.

Feasibilitystudien (genomförbarhetsstudien) omfattar expansions- och kompletteringsborrning i Blötberget för att öka basen av mineraltillgångar och omvandla tillgångar till reserver. I studien ingår även bland annat gruvplanering, provanrikning och processlayout.

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release