Wed, 21 Jan 2015 15:01:55 +0100

Nordic Iron Ore producerar högkvalitativt järnmalmskoncentrat vid metallurgiska försök i pilotskala

Som en del av den pågående genomförbarhetsstudien för ett återupptagande av driften i Blötbergets gruva i Ludvika har Nordic Iron Ore nyligen genomfört metallurgiska försök i pilotskala vid GTK:s provningsanläggning i Finland. Ett 150 ton stort bulkprov, med för förekomsten representativ järnmalm, togs ut från Blötberget. Detta blandades varefter 20 ton testmaterial togs ut för semi-kontinuerliga pilot­skaleförsök. Provmaterialet från Blötberget visade sig vara väl lämpat för anrikning med konventionell processutrustning omfattande krossning, malning, magnetisk separation, spiral­klassificering och flotation. Försöken resulterade i cirka 8 ton magnetit- och hematitkoncentrat, som vid blandning resulterade i en produkt med > 70 % Fe och låg halt av gråbergsmineral (se nedan för detaljer). Detta koncentrat finns nu tillgängligt för potentiella kunder för tester och bedömning av lämpligheten för de egna järntillverknings­processerna.

Produktens kvalitet tillhör de högsta som går att uppbringa på järnmalms­marknaden, och den bör vara attraktiv för den närliggande europeiska marknaden.

”Resultaten är mycket uppmuntrande och utgör en betydelsefull milstolpe i projektet, eftersom de visar att vi kan förväntas kunna producera en nischprodukt av hög kvalitet till konkurrenskraftig kostnad, vilket är särskilt viktigt i dagens utmanande marknadssituation. De positiva effekterna från minskad miljöpåverkan och bättre driftsekonomi för de framtida kunder som planerar att använda vår produkt är ytterligare viktiga fördelar”, säger Christer Lindqvist, vd för Nordic Iron Ore AB.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release