Ledning

Ronne Hamerslag

Verkställande Direktör sedan juli 2022

Född: 1969

Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

Bakgrund: Ronne har tidigare haft chefsroller inom Bolidens råmaterialförsörjning och inköpsorganisation. Dessförinnan har han haft ett antal operativa och affärsledande roller inom internationella verksamheter. Ronne har också erfarenheter från flera uppstartsbolag och styrelsearbete.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolaget Ludvika Gruvor AB. Styrelseledamot Mahvie Minerals AB.

Innehav i bolaget:

 

Hans Thorshag

Teknisk direktör sedan 2011

Född: 1950

Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Bakgrund: Hans Thorshag har mer än 35 års erfarenhet från gruvbranschen som projektledare, produktionsledare och gruvspecialist i bolag som LKAB, Boliden, Midroc Gold och Lundin Mining. Han är även utsedd som Kvalificerad Person enligt SveMins regelverk.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot H T Mineral Aktiebolag och delägare i Mining and Milling In Bergslagen Handelsbolag.

Innehav i bolaget: 14 000 aktier.

 

Paul Marsden 

Rådgivare inom Marknad och Produktutveckling

Född: 1957

Utbildning: Fil. kand. i geologi, Aston University, Birmingham, Chartered Engineer (C Eng) samt Chartered Scientist (CSci)

Bakgrund: Paul Marsden har sedan november 2011 arbetat som teknisk försäljnings- och marknadschef i bolaget och hade dessförinnan under fem år olika chefsbefattningar inom Northland Resources, bl a som VP Business Development.

Dessförinnan har Paul Marsden under nästan 30 år varit anlitad som konsult inom den internationella gruv-, järn- och stålindustrin, däribland närmare 27 år med Corus Consulting (tidigare British Steel Consultants Ltd). Paul Marsdens senaste position inom Corus Consulting, som projektledare, innefattade bland annat ansvar för förstudier och global marknadsföring av järnmalm. Paul Marsden är även utsedd som Kvalificerad Person enligt The Institute of Metals, Minerals and Mining (IOM3) och dess regelverk.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i bolaget: 17 740 aktier.