”Vi använder teknik som ligger i den absoluta framkanten”

Emma Bäckström, geolog på Nordic Iron Ore
Emma Bäckström, geolog på Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore har varit med i flera forskningsprojekt som med modern teknik ska utveckla en ännu mer miljövänlig gruvverksamhet. Här berättar Nordic Iron Ores geolog Emma Bäckström om projektet Smart Exploration som resulterat i att Nordic Iron Ore har lämnat in ansökan om ett till undersökningstillstånd.

Det EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration, som Nordic Iron Ore varit med i och som nu är avslutat, fokuserar på att ta fram kostnadseffektiva och miljövänliga metoder och verktyg för geofysisk prospektering. Smart Exploration är ett samarbete mellan 27 universitet och företag från 9 olika EU-länder.

Undersökningarna har pågått under flera år och har koncentrerats kring området sydost om det gamla dagbrottet i Blötberget.

– Sedan tidigare har vi indikationer på att just det området kan innehålla ytterligare mineraliseringar och därför valdes det ut. Geofysik är ett utmärkt sätt att följa mineraliseringen ner på djupet. Det är också det område som ligger närmast till för en utökning av gruvans livslängd, berättar Emma Bäckström.

Hur gick undersökningarna till?
– Det har varit ett mycket intressant projekt där vi samarbetat med SGU, Uppsala universitet och en rad andra institutioner som TU Bergakademie Freiburg, Politecnico di Torino, Ludvika kommun, EAGE, Sesmic Mechatronics B.V., AMKVO, SkyTEM och Geopartner. Uppsala universitet ledde hela projektet och har varit inblandade i samtliga fältarbeten.

Hur gick samarbetet?
– Otroligt bra och smidigt. Dessutom var det lärorikt eftersom vi fick inblick i en rad nya tekniker. Vi har själva aldrig prospekterat med hjälp av varken drönare, helikopter eller vibrotruck tidigare. Framöver, när vi fortsätter att prospektera fler områden runt Blötberget och Väsman, kommer vi att ha stor nytta av att ha testat på alla dessa tekniker. Alla återfinns inte kommersiellt ännu, men med tanke på resultaten så är det bara en tidsfråga.

– Extra kul var att Ludvika kommun och EAGE var med i projektet. Detta ledde till ett antal öppet hus evenemang där allmänheten kunde komma och ställa frågor, skolbesök där eleverna fick testa seismik och kolla på borrkärnor. Vi känner att vi fått en närmare och positivare kontakt med de som bor i närheten av Blötberget och Ludvika. Vi kommer fortsätta med öppet hus när vi har större fältarbeten.

Hur tillförlitliga är resultaten från geofysiska mätningar med drönare?
– Självklart ger dessa inte samma tydliga resultat som vid borrningar. Däremot kan man knyta samman områden mellan borrhål om geofysiken tyder på att förhållandena är homogena. Detta innebär att man inte behöver borra lika tätt vilket är en rejäl vinst både ekonomiskt och miljömässigt.

Hur bearbetades den insamlade datan från mätningarna med drönarna?
– Resultaten sammanställs och modelleras i 3D och jämförs med vår egen data.

Vilka andra tekniker användes?
– Både TU Bergakademie Freiberg (TUBAF) och Seismic Mechatronics medverkade vid seismiska undersökningar i Blötberget. TUBAF med sin Vibrotruck och Seimic Mechatronics med sin E-Vib. Båda dessa seismiska skakmaskiner används för att vibrera marken och därigenom kartlägga berggrunden. Ett eko studsar tillbaka på ett sätt som liknar det man får när man fiskar med ekolod. E-vib är helt elektrisk vilket gör bilden mer högupplöst och precis. Den är också tillräckligt kompakt för att kunna användas nere i gruvgångar.

– Fältarbetet ihop med SkyTEM inriktade sig på ett betydligt större område. Här gjordes elektromagnetiska undersökningar med hjälp av en helikopter. På bara några dagar kunde vi täcka in både Blötberget, Väsman och delar av Håksberg.

– Politecnico di Torino har framförallt arbetat fram arbetsscheman för hur man bearbetar seismisk rådata till de snygga sektioner som presenterats ihop med vår egen 3D-modell.