Värderingsutlåtande från Jarl Securities

I samband med den pågående emissionen och inför den kommande noteringen har bolaget givit Jarl Securities i uppdrag att genomföra en oberoende analys av Nordic Iron Ore och göra en bedömning av värdet av aktierna. Gjorda antaganden är Jarl Securities egna och avviker i några fall från bolagets egna. Analysen kan laddas ned i sin helhet nedan.

Värderingsutlåtande 2018 06 18