Wed, 16 Nov 2011 07:55:00 +0100

Nordic Iron Ore förstärker organisationen ytterligare

Nordic Iron Ore AB har nöjet att meddela rekryteringen av Paul Marsden till positionen som marknadschef och ansvarig för teknisk försäljning, med start från den 15 november 2011.

Paul Marsden kommer att ansvara för marknadsföring av Nordic Iron Ores produkter samt tillföra värdefull kompetens till bolaget inom metallurgi, mineralbearbetning och pelletsframställning.

Paul Marsden har de senaste fem åren innehaft olika chefsbefattningar på Northland Resources SA, senast som VP Business Development. Innan han började på Northland Resources har Paul Marsden under nästan 30 år varit anlitad som konsult inom den internationella gruv-, järn- och stålindustrin, däribland nästan 27 år med Corus Consulting (tidigare British Steel Consultants Ltd), en verksamhetsgren inom Corus Steel. Paul Marsdens senaste position inom Corus Consulting, som projektledare, innefattande bland annat ansvar för förstudier och global marknadsföring av järnmalm.

Han är specialist med kompetens inom järnmalmsanrikning, pelletsframställning, järn- och alternativa järnframställningstekniker. Han har även arbetat på ett stort antal nyetableringar av järnmalm-, pelletsverk-, DRI- och stålprojekt samt genomförbarhetsstudier över hela världen. Han är även marknadsanalytiker med expertis inom järnmalm- och stålbranscherna, med erfarenhet av marknadsföring av metallurgisk teknik för gruv- och stålföretag. Han har erfarenhet från alla aspekter inom produktion av järnmalm i de flesta delar av världen, inklusive Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko, Indien, Iran, Saudiarabien, USA och Zimbabwe.

Paul Marsden är ”Qualified Person” för metallurgiska processer enligt den kanadensiska standarden NI 43-101 samt enligt den australiensiska standarden JORC. Paul Marsden har en Bachelor of Science (BSc) i geologi från Aston University, Birmingham, Storbritannien, är Chartered Engineer (C Swe), Chartered Scientist (CSci), och medlem av Institute of Materials, Minerals and Mining (IMMM eller IOM3).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB
Tel: 0240-88301, e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se.

wkr0001.pdf