Sun, 10 Jun 2012 21:00:00 +0200

NORDIC IRON ORE SÄKRAR 60 MKR I FINANSIERING

Nordic Iron Ore AB (publ) har genomfört en finansiering om 60 miljoner kronor genom ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare.

”Det känns givetvis väldigt bra att få finansieringen på plats så att vi med full kraft kan fortsätta arbetet inför återstarten av Ludvika Gruvor. Närmast väntar det planerade borrprogrammet för Väsman och Blötberget som en del av det fortsatta arbetet med feasibility-studien”, säger Christer Lindqvist VD för Nordic Iron Ore.

Bolagets ledning har under våren mött både svenska och internationella investerare vilket lägger en god grund för framtida finansiering. Styrelsen ser fortfarande en börsnotering som ett alternativ för bolagets finansiering när de finansiella marknaderna stabiliserats.

För ytterligare information kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore, telefon 070-591 0483, e-post christer.lindqvist@nordicironore.se
Lennart Eliasson, CFO Nordic Iron Ore, telefon 070-640 5177, e-post lennart.eliasson@nordicironore.se

Release