Thu, 16 Jun 2011 13:04:00 +0200

Kommuniké från Nordic Iron Ores årsstämma 2011

Nordic Iron Ore höll onsdagen den 15 juni 2011 årsstämma i Bird&Birds Advokatbyrå KB:s lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Fullständig kommuniké från stämman finns att ladda nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB
Tel: 0240-88301, e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se.

wkr0001.pdf