Investerare


Wed, 20 Nov 2019 10:50:57 +0100

Nordic Iron Ore – uppdaterad uppdragsanalys från Nordea

Release

Nordea har givit ut en uppdaterad uppdragsanalys av Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”). I analysen har resultaten från genomförbarhetsstudien av Blötberget samt den tekniska studien av Väsmanfältet kunnat vägas in, till skillnad från tidigare analyser. Genom en s.k. ”sum-of-the-parts”-värdering kombinerat med en känslighetsanalys härleds ett värderingsintervall om 5 - 13 SEK per aktie.

Analysen i sin helhet finns på Bolagets hemsida:

http://nordicironore.se/en/ir/presentations/externa-analyser/

Information om Nordic Iron Ores föreliggande företrädesemission finns på Bolagets emissionssida:

http://nordicironore.se/investerare/emission-2019/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.