Investerare


Thu, 23 Aug 2018 09:03:27 +0200

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL) DEN 22 AUGUSTI 2018

Release

Extra bolagsstämman i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 augusti 2018 röstade i enlighet med samtliga av valberedningens förslag.

Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att välja Gösta Bergman till ny styrelseledamot. Således består styrelsen av ordförande Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson, Michael Mattsson och Gösta Bergman.

Stämman beslutade även att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvodet till nyvald styrelseledamot ska prorateras i förhållande till tjänstgöringsperiod under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson Styrelsens ordförande
tel: +46 (0)70 564 0350
tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.