Investerare


Fri, 20 Nov 2020 12:00:08 +0100

Rättelse av hänvisning till MAR i pressmeddelande

Release

Nordic Iron Ore har idag publicerat delårsrapport för perioden januari – september 2020. Rapporten har bedömts innehålla sådan information som ska offentliggöras enligt MAR och har därför försetts med hänvisning till MAR. Det pressmeddelande som åtföljde rapporten innehåller ett sammandrag av den väsentliga informationen i rapporten. Detta pressmeddelande saknade motsvarande hänvisning till MAR, vilket härmed korrigeras. Pressmeddelandet innehåller också sådan information som ska offentliggöras i enlighet med MAR.

Rapporten och pressmeddelandet har i övrigt offentliggjorts på ett korrekt sätt i enlighet med reglerna för offentliggörande av insiderinformation.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.