Investerare


Tue, 14 Apr 2020 10:36:57 +0200

Nordic Iron Ore AB senarelägger årsstämman 2020

Release

Regeringen har tidigare beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Då detta beslut även är normgivande för andra typer av sammankomster har styrelsen för Nordic Iron Ore beslutat att senarelägga årsstämman som var planerad att hållas den 20 maj 2020 i Ludvika till måndagen den 29 juni 2020. Bolaget återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.