Investerare


Fri, 12 Aug 2022 08:00:00 +0200

Nordic Iron Ore AB förlänger kortfristiga lånefaciliteter

Release

Nordic Iron Ore AB har under 2021 och 2022 tagit upp lånefaciliteter om 15,5 MSEK från Bolagets tre största ägare Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB och Kopparinvest AB samt bolagets styrelseledamot Timo Lindborg via bolag.

Motivet för faciliteten var att tillföra rörelsekapital för arbetet med att utvärdera Bolagets finansieringsmöjligheter. Arbetet med finansieringen samt förhandlingarna med Cargill fortskrider och därför har faciliteterna nu förlängts med tre månader för att löpa till och med december 2022.

Sammanfattning av villkoren för lånefaciliteterna:
• Låneavtal om totalt 15,5 MSEK
• Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent på utnyttjat belopp
• Lånen löper till och med den 31 december 2022

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga.

Ronne Hamerslag
Verkställande Direktör

Telefon: 0240 88 301
E-mail: ronne.hamerslag@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).