Investerare


Fri, 07 May 2021 16:46:43 +0200

Nordic Iron Ore startar projekt för ökad miljömässig hållbarhet

Release

Som ett led i Nordic Iron ABs (NIO) mål att bygga en modern gruva med lägsta möjliga miljöpåverkan har konsultbolaget Paterson&Cooke anlitats. Bolagets utvärderar alternativ för bättre hantering av avfallet (anrikningssand) från anrikningsverksamheten.

– Vårt mål är att vi ska hitta en metod som väsentligt minskar gruvverksamhetens miljöpåverkan. Metoden ska även vara ekonomisk attraktiv, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.

Paterson&Cooke utvärderar alternativ till den hantering av anrikningssand som tidigare studier baseras på. NIO har miljötillstånd för traditionell hantering med ett sandmagasin ovan jord, men den valda brytningsmetoden med återfyllnad av brytrummen öppnar för möjligheten att minska gruvans miljöpåverkan ytterligare.

Visar förstudien att det är möjligt kommer detta alternativ att skyndsamt vidareutvecklas till en nivå som motsvarar genomförbarhetsstudien. I detta fall måste en ansökan göras till Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att avvika från den lösning som beskrivs i Nordic Iron Ores miljötillstånd. Bolaget bedömer att detta inte ska påverka tidplanen för återstarten.

Paterson&Cookes inledande studie planeras att vara slutfört under innevarande kvartal.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.